Osiem złych duchów - Nieczystość

0

Playlists

Loading...
Ewagriusz z Pontu nie traktował sfery cielesnej człowieka jako złej (w przeciwieństwie do manichejczyków). Pokusa nieczystości była jednak groźna dla mnichów, którzy decydując się na taką formę życia, dobrowolnie wybierali samotność. Tymczasem demon nieczystości wykorzystując ludzką potrzebę bliskości kusił pustelników. Ewagriusz twierdził, że nieczyste myśli rodzą się na skutek obserwacji otoczenia. Dlatego zalecał, by mnisi unikali niepotrzebnych spotkań z kobietami, a jeśli już do nich dochodziło, by ich nie dotykali i nie patrzyli na nie.
Mnich z Pontu rozumiał, że całkowite wyzwolenie się z naturalnych przecież pragnień cielesnych nie jest możliwe. Twierdził, że walcząc z demonem nieczystości człowiek nie może pozwolić na przejęcie kontroli nad sobą przez namiętności.
Działania demona bywały różne. Gdy mnich budził się w nocy, widział wokół siebie wymyślne potwory, które zamieniały się w swawolne kobiety. Pustelnik był wewnętrznie namawiany, aby opuścił pustynię, a demon podpowiadał, że wstrzemięźliwość seksualna jest bezsensowna, a ten, który ją zaleca, czyli Bóg, jest tyranem, bo zmusza człowieka do czynienia daremnych wysiłków.
Ewagriusz z Pontu zachęcał pustelników do ścisłego postu, nocnych czuwań, modlitwy i powściągliwości. Skutecznym orężem w walce z demonem nieczystości jest też przyznanie się do własnych słabości i wstrzemięźliwość przy opisywaniu ograniczeń, jakie człowiek na siebie nakłada.
Ks. Grzegorz Korczak, twórca łódzkiej szkoły "Dzieci Światłości", egzorcysta i wykładowca teologii duchowości prowadzi w łódzkim kościele Matki Boskiej Zwycięskiej cykl spotkań poświęconych ośmiu duchom zła według Ewagriusza z Pontu (obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, lenistwo, próżność, pycha). Spotkania odbywają się w każdą czwartą środę miesiąca o godz. 19.00.