Azilanti preplavili Suboticu

0

Playlists

Loading...
Problem sa ilegalnim migrantima u Subotici svakog dana postaje sve izražajniji. Prekršajnom sudu u Subotici je podneto 1429 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 1700 lica. Procenjuje se da nekoliko stotina migranata iz Pakistana, Libije, Avganistana, Indije i drugih zemalja koje su zahvaćene ratom boravi uz Subotici. Oni koji nemaju novca borave na groblju, dok migranti koji su bogatiji iznajmljuju stanove ili plaćaju hotel. Prema našim podacima u toku je pojačana akcija hvatanja migranata i lažnih azilanata u državi.

Prema nezvaničnim podacima Ministarstvo unutrašnjih poslova realizuje akciju na nivou države u hvatanju imigranata i lažnih azilanata.Prema našim podacima subotički policajci su juče uhvatili oko 150 migranata, smestili ih u tri autobusa i otpremili na predviđenu destinaciju. U Prekršajnom sudu u Subotici kažu da nisu učestvovali u akciji. U sudu ističu da nedeljno imaju i po 70 prekršajnih prijava zbog povrede Zakona o nedozvoljenom prelasku granice i Zakona o strancima.

Aleksandrovačka bara, gradska deponija je mesto stanovanja već nekoliko meseci izbeglicama iz Arapskih i drugih zemalja. U poslednje vreme azilanti su sve primetniji u našem gradu.Slobodno se kreću, kupuju i žive onako kako znaju i umeju dok ih neko "ne prebaci" u zemlje Evropske unije što im je i krajnji cilj.U Srbiji je podneto 2700 zahteva za dobijanje azila u našoj zemlji. Imigranti najčešće dolaze u Srbiju tako što prelaze granicu sa Makedonijom u koju dolaze iz Grčke, a krajnja destinacija su im zemlje Evropske unije.

Kontrola na graničnim prelazima ka Mađarskoj je u poslednje vreme strožija, ali prema Sporazumu o readmisiji koji su ratifikovale zemlje EU, ali i Srbija, imigranti se vraćaju u našu zemlju. Ovakav sporazum Srbija ima sa Makedonijom, ali se čeka potpisivanje protokola o readmisiji.